ДОГОВІР ПРО
НАДАННЯ ПОСЛУГ

Дата початку дії: 15 березня 2020

1. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

Цей Договір про надання послуг (далі – «Договір»), який укладено між inCust Ltd., компанією, що має основним місцем діяльності Лондон, Сполучене Королівство (далі – «Компанія», «inCust», «ми» і «наш») та Клієнтом (далі – «Клієнт», «ви» і «ваш»), регулює здійснення вами доступу і використання послуг (далі – «Послуги»), що включають платформу з управління життєвим циклом і взаємодією з покупцями (далі «платформа inCust»), пропоновану нами.

Цей Договір є обов’язковою угодою між Клієнтом та Компанією. Клієнт і Компанія разом іменуються «Сторони». Цей Договір представляє повне розуміння Сторін щодо Послуг і має перевагу над будь-якою попередньою усною чи письмовою угодою, або обговоренням, або іншими додатковими умовами або умовами будь-якого іншого документа, який не має стосунку до Компанії.

Здійснення вами доступу і використання Послуг на веб-сайті incust.com або через мобільні додатки inCust означає вашу згоду бути зв’язаним зобов’язаннями цього Договору, який встановлює договірні відносини між Клієнтом та Компанією. Якщо ви не згодні з цим Договором, ви не маєте здійснювати доступ та використовувати Послуги. Ви гарантуєте, що маєте всі права на укладення і виконання цього Договору. Компанія може негайно припинити дію цього Договору або надання будь-яких Послуг щодо вас, або припинити пропонувати Послуги або відмовити в доступі до послуг або будь-якої їх частини в будь-який час, в разі порушення вами умов цього Договору.

Додаткові умови можуть поширюватися на певні Послуги, наприклад, промо-коди, порядок та умови певного заходу чи діяльності, і такі додаткові умови будуть надані вам у поєднанні з відповідною Послугою в конкретних правилах використання тощо. Додаткові умови є доповненням до цього Договору та становлять його частину з метою надання відповідних Послуг. У разі виникнення розбіжностей щодо Послуг, що використовуються, додаткові умови мають перевагу перед цим Договором.

Збирання і використання нами особистої інформації, пов’язане з використанням Послуг, здійснюється відповідно до Політики приватності inCust, котру розміщено на сайті Компанії.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Платформа — платформа управління життєвим циклом і взаємодією з покупцями компанії inCust («платформа inCust»), її двійковий (для машинного виконання) код в електронній, друкованій або іншій формі, який може бути поширений і / або використаний, супровідна документація («Документація»), графічні матеріали, включаючи діаграми, блок-схеми, логотипи, графічні та художні зображення, код прикладів в електронній або друкованій формі, командні скрипти і файли налаштування, призначені для використання або поширення платформи inCust повністю або частково.

Продукт — платформа у формі, придатній до інсталяції, або використовувана віддалено в форматі Програма-як-Сервіс, а також додаткове програмне забезпечення і допоміжні послуги, що стосуються Платформи і її використання.

Сервіс — сукупність Програмного Забезпечення і Баз Даних Платформи, що ними керує Компанія, і набір операцій, що їх виконує Програмне Забезпечення Платформи, що дозволяють Торговцям продавати Товари, обробляти операції з продажу, отримувати платежі, вести облік купівель Покупців, запускати та супроводжувати програми лояльності, нараховувати і списувати Бонуси, видавати й перевіряти Квитки, випускати й обробляти Купони й Сертифікати, збирати відгуки Покупців, спілкуватися з Покупцями, зберігати та обробляти дані Покупців, а також використовувати інші загальнодоступні можливості Платформи відповідно до умов, узгоджених між Сторонами та Торговцями.

Програмне забезпечення — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-який інший формі, придатній для зчитування комп’ютером, які дозволяють йому досягти певної мети або результату.

База даних — систематизована належним чином сукупність даних у формі, яку читає Програмне забезпечення.

Покупець — фізична особа у віці 18 років або старше, що є повністю дієздатною, котра дає свою згоду на використання Сервісу і надає всю необхідну інформацію, пов’язану з використанням можливостей і переваг Сервісу.

Зареєстрований Покупець — Покупець, який висловив згоду з використанням Сервісу, з обробленням Сервісом Даних Покупця, і з наданням доступу до таких Даних Покупця Торговцям, від чийого імені такі дані збираються Сервісом.

Торговець — належним чином зареєстрована юридична особа або фізична особа, яка уклала з Компанією або її посередниками Договір про надання послуг, що стосується використання і супроводу Сервісу і надання супутніх маркетингових, рекламних та інформаційних послуг, таких як SMS, push-повідомлення тощо.

Дані Покупця — інформація про Покупця, включаючи дані, що надаються Покупцями при підключенні до Сервісу, і дані, зібрані сервісом в процесі взаємодії з Покупцями від імені Торговця.

Номер мобільного телефону — дійсний номер мобільного телефону, що є Первинним ідентифікатором Покупця в Сервісі.

Адреса електронної пошти — дійсна адреса електронної пошти, що контролюється Покупцем і є Первинним ідентифікатором Покупця в Сервісі.

Первинний ідентифікатор — Номер мобільного телефону або Адреса електронної пошти Покупця.

Обліковий запис Покупця — унікальний запис Даних в Сервісі, що містить інформацію, яка ідентифікує окремого Покупця, включаючи, але не обмежуючись, Номер мобільного телефону, Адресу електронної пошти та інші унікальні ідентифікатори.

Панель управління Покупця — веб-сторінка на Сайті, де Покупці можуть переглядати список Торговців, на чиї послуги Покупці підписані, переглядати баланс Бонусів, керувати повідомленнями, додавати Купони і Подарункові Сертифікати та керувати ними, а також виконувати інші дії, пов’язані з використанням Покупцем послуг Сервісу.

Мобільний додаток inCust для покупців — частина Платформи, що встановлюється на кишеньковому або мобільному ПК, смартфоні, планшеті або ноутбуці, яка дозволяє Покупцям отримувати інформацію про зроблені Купівлі, накопичені і витрачені Бонуси, отримані Знижки, отримані та використані Купони, отримувати push-повідомлення, а також здійснювати інші дії, пов’язані з використанням Сервісу Покупцем.

Термінал inCust — частина Платформи, що надає можливість доступу і використання Платформи торговим персоналом Торговців, яка встановлюється на кишеньковому або мобільному ПК, смартфоні, терміналах збору даних, планшетних ПК, ноутбуках або розміщена в Інтернеті, доступ до якої надається з персонального комп’ютера або будь-якого іншого обладнання Торговців, яке взаємодіє з іншими системами Торговців в Точках продажу (касовою системою, системою грошових (готівкових) розрахунків, бухгалтерською або будь-якою іншою системою).

inCust Kiosk — частина Платформи, що дозволяє здійснювати самостійну аутентифікацію, доступ до Платформи та її використання Покупцями Торговців, і яка встановлюється на планшетних пристроях або портативних комп’ютерах в Точках продажу Торговців.

Програмне забезпечення, що інсталюється — частини Платформи, призначені для встановлення на мобільні пристрої та інше апаратне забезпечення Клієнта або його Покупців. Включає Мобільний додаток inCust для покупців, Термінал inCust і inCust Кіоск.

Чат-бот inCust – частина Платформи, що діє в режимі “питання-відповідь” і взаємодіє із Покупцями через системи миттєвих повідомлень або системи голосового керування, що знаходяться під управлінням третіх осіб.

Точка продажу (POS) – крамниця, павільйон, супермаркет та інші комерційні приміщення та місця, або місця надання послуг Покупцям або інтернет-крамниця на сайті Торговця або в Мобільному додатку inCust для покупців, де проводяться операції з обслуговування Покупця з використанням Сервісу.

Товари – товари, роботи та послуги, які може бути придбано в Торговців.

Купівля — процес придбання (купівлі) або отримання в іншій формі Покупцями Товарів, що пропонують Торговці.

Знижка — пряме зниження встановленої ціни, що надається Торговцем Покупцям при Купівлі Товарів з використанням Сервісу.

Бонуси — дані про відкладену знижку, що накопичуються і використовуються Покупцями в під час подальших Купівель, які надаються Покупцям Торговцями при здійсненні Купівель з використанням Сервісу.

Постійні бонуси — Бонуси, що не обмежуються терміном використання та мінімальною загальною сумою Купівлі, в якій вони можуть бути витрачені.

Акційні бонуси — Бонуси, обмежені у часі або мінімальною загальною сумою Купівлі, в якій вони можуть бути витрачені, або обмежені іншими умовами використання, узгодженими Торговцем і Компанією.

Бали винагороди — обчислювана інформація, котра виражається в абстрактних балах, про певні цінності або вигоди, що Покупець має право отримати від Торговця при отриманні (збиранні\накопиченні) певної кількості таких балів.

Рахунок Покупця — обчислювана інформація про певні цінності або вигоди, що Покупець має право отримати від Торговця, виражена в одиницях «валюти рахунку», які не є вираженням певної державної або міжнародної валюти.

Програма лояльності — сукупність правил і умов, що визначають накопичення і використання Бонусів, Знижок, отримання Купонів при здійсненні Купівель у Торговців і інших послуг, що надаються Торговцями, умови яких визначаються такими Торговцями.

Купон — інформація про можливість отримання заохочення, що пропонується Торговцем у вигляді Товарів, запропонованих за пільговою ціною, додаткових Бонусів або Знижок, що нараховуються при купівлі Товарів або інших вигод.

Квиток — спеціальна форма Купона, що дає власникові право використовувати специфічний сервіс, що надається Торговцем.

Подарунковий набір — набір з одного або більше Купонів, який використовується для поповнення одного або більше Рахунків Покупця.

Передплачена картка — набір Рахунків Покупця, не прив’язаний до конкретного Покупця.

Тарифний план — перелік однієї або більше функцій Сервісу і ціни, які Клієнт повинен платити для використання функцій з цього переліку.

Транзакція — будь-яка операція або операції з Даними Покупця, здійснювана Сервісом, при якій в Базу Даних додається один або більше записів, коли така операція або операції включають будь-яку дію з перерахованих: (i) нарахування або списання на/з Рахунку Покупця, включаючи грошовий, товарний або бонусний рахунок, або перерахування сум, частково або повністю, між Рахунками Покупця одного або різних Покупців, (ii) реєстрація Купівлі, здійсненої Покупцем, (iii) отримання платежу від Покупця, (iv) випуск Купона, Подарункового набору або Передплаченої картки, (v) обробляння з метою використання Купона, Подарункового набору або передплаченої картки, (vi) надання знижки, коли така операція або операції є частиною Послуг, що надаються компанією Торговцю. Дві або більше операції складають одну складену транзакцію і враховуються як така тільки тоді, коли такі операції не можуть бути розділені без того, щоб транзакція втратила сенс або мету.

Сайт — наступний веб-сайт: incust.com, my.incust.com, business.incust.com і інші сайти, що належать Компанії або керовані нею.

Панель управління бізнесу — веб-сторінка на Сайті, де Клієнт може налаштовувати використання Сервісу, отримувати звіти та поповнювати Рахунок Клієнта, вибирати тарифний план і визначати інші умови, пропоновані Компанією для використання Сервісу Клієнтом.

Обліковий запис бізнесу — унікальний запис даних в Сервісі, що містить інформацію, що ідентифікує окремого Торговця, включаючи, але не обмежуючись, перелік Точок продажу, облікових записів Терміналу, і контактну інформацію.

Звітний період — календарний місяць, в якому Компанія надавала Послуги Клієнту.
Перший Звітний період — це період з моменту укладення цього Договору до кінця місяця, в якому було укладено цей Договір. Останній звітний період — це період з першого дня останнього календарного місяця надання Послуг до моменту припинення дії цього Договору. Обчислення часу виконуються в часовому поясі UTC (Всесвітній координований час, без переходу на літній час).

Звітний місяць — календарний місяць, в якому Компанія надавала послуги клієнтам. Перший Звітний місяць — це календарний місяць, в якому укладений цей Договір.
Останній Звітний місяць — це місяць, в якому припиняється дія цього Договору. Обчислення часу виконуються в часовому поясі UTC (Всесвітньо координований час, без переходу на літній час).

Рахунок Клієнта — баланс авансових платежів в сервісі, який може бути поповнений шляхом переказу грошей на банківський рахунок Компанії або використання альтернативних способів оплати як авансового платежу за Послуги, і з якого періодично списується вартість послуг, як це описано далі в цьому Договорі.

Рекламний партнер — юридична або фізична особа, що уклала з Компанією договір, відмінний від Договору про надання послуг, який дозволяє Компанії і Торговцям розміщувати торгові марки, графічні і текстові матеріали, що належать Рекламному партнеру, на електронних і фізичних носіях Компанії в ході здійснення операцій, пов’язаних з послугами inCust, або дозволяє Рекламному партнеру розміщувати торгові марки, графічні і текстові матеріали, що належать Компанії і Торговцям, на електронних і фізичних носіях такого Рекламного партнера відповідно до умов вищевказаного договору.

ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

Реєструючи обліковий запис на Сайті або натискаючи на кнопку, щоб прийняти цей Договір про надання послуг, коли він пропонується на Сайті, вважається, що ви уклали цей Договір в електронному вигляді, приймаючи інші умови надання послуг, який набирає чинності в день, коли ви зареєструвалися для отримання послуг або натиснули на кнопку, щоб прийняти умови надання послуг. Ваша реєстрація для отримання Послуг є підтвердження того, що ви можете в електронній формі отримувати, завантажувати та роздруковувати цей Договір, інші умови надання Послуг, а також будь-які зміни або додатки.

Покупцям, які здійснюють Купівлі у Клієнта, умови надання Послуг надаються на Сайті.

2. ПОСЛУГИ

За умови дотримання Клієнтом цього Договору, Компанія надає Клієнтові послуги (разом іменовані «Послуги»), пов’язані з використанням Сервісу для обслуговування ваших Покупців і управління Даними покупців, включаючи використання Сервісу inCust і надання додаткових рекламних та інформаційних послуг, таких як посилання SMS-повідомлень, push-повідомлень тощо, а Клієнт зобов’язується сплачувати такі Послуги одним зі способів, що пропонуються в Панелі управління.

Інформаційна система inCust призначена для виконання широкого набору операцій, пов’язаних із залученням нових Покупців, обслуговуванням Покупців в Точках продажу, оброблянням Купівель, здійснюваних Покупцями, поширенням купонів, Передплачених карт і Квитків, здійсненням аналізу Даних покупців, і інших операцій, доступних в Платформі, або таких, які можуть бути додані в Платформу в майбутньому.

Клієнт може керувати налаштуваннями та отримувати Послуги за допомогою інструментів, що надаються в Панелі управління бізнесу в сервісі inCust, і отримувати відповідні послуги від Компанії відповідно до цього Договору.

Торгові представники Клієнта в Точках продажу можуть використовувати Термінал inCust в процесі взаємодії з Покупцями Клієнта з метою використання Послуг Сервісу.
Персонал Клієнта може встановлювати inCust Кіоск в Точках продажу і Покупці Клієнта можуть використовувати встановлені копії Кіоску в процесі використання Сервісу.

Клієнт отримує доступ до індивідуальної Панелі управління після реєстрації на Сайті і прийняття умов цього Договору, як це зазначено в ньому.

Клієнт визначає перелік послуг і функцій з тих, які надаються Компанією за цим Договором шляхом вибору тарифного плану і додаткових послуг, на кожен місяць надання Послуг, в Панелі управління Бізнесу.

Послуги надаються на щомісячній основі, починаючи з дня підписання цього Договору (реєстрації Клієнта на Сайті) і до припинення дії цього Договору, як це зазначено в ньому. Звітним періодом надання Послуг є Звітний місяць.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПЛАТЕЖІ

Конкретна вартість Послуг, що надаються Клієнту за відповідний місяць, розраховується відповідно до Тарифного плану та переліком додаткових послуг, обраних Клієнтом в Панелі управління за такий місяць.

Послуги надаються на основі передоплати (очікується 100% передоплата).

Послуги надаються Клієнту тільки (I) після внесення передоплати Компанії і (II) поточна сума на Рахунок клієнта дорівнює або перевищує суму, яку має бути списано відповідно до умов Тарифного плану, обраного Клієнтом, і інших замовлених послуг. При цьому таку суму не може бути зарезервовано для будь-яких інших майбутніх платежів.

Вартість Послуг за відповідний місяць залежить від поточного тарифного плану, обраного Клієнтом в Панелі управління бізнесу, який може включати (але не обмежуючись цим) наступне:

 • плата за доступ до Сервісу (далі Абонентська плата);
 • плата за преміальну технічну підтримку;
 • плата за Облікові записи Покупця, підтримувані Сервісом для Клієнта, понад ліміт, визначений Тарифним планом;
 • плата за Транзакції, проведені Сервісом для Клієнта, понад ліміт, визначений Тарифним планом;
 • плата за відправляння SMS-повідомлень;
 • плата за відправляння комерційних push-повідомлень Покупцям, доставлених через Мобільний додаток inCust для Покупців;
 • плата за відправляння комерційних повідомлень Покупцям, доставлених через чат-бот inCust;
 • інші плати, визначені в Тарифному плані.

Розмір Абонентської плати залежить від кількості Точок продажу, кількості інсталяцій терміналів inCust і inCust Кіосків тощо.

Детальні опції та платежі наведено на Сайті і може бути розраховано в Панелі управління.

Баланс Рахунку Клієнта може бути поповнений авансовими платежами, використовуючи методи оплати, доступні в Панелі управління бізнесу. Клієнт має право проводити передоплату за будь-який наступний період, обраний в Панелі управління бізнесу.

Абонентська і інші плати стягуються в сумах і під час, зазначених в Панелі управління бізнесу для обраного Тарифного плану.

Рахунки-фактури надаються Клієнту в електронній формі в Панелі управління бізнесу.
Компанія може надати Клієнту можливість проводити пост-оплату за деякі послуги. Така опція може бути надана на власний розсуд Компанії, і умови такої пост-оплати надаватимуться Компанією відповідному Клієнтові в Панелі управління бізнесу.

Клієнт підтверджує і погоджується з тим, що Компанія не є банком або іншою ліцензованою фінансовою установою і не надає Клієнту будь-які банківські або фінансові послуги. Компанія не діє як довірчий управляючий або фідуціар щодо грошових операцій і платежів Клієнта.

4. РЕЄСТРАЦІЯ КЛІЄНТА

Для використання Послуг Клієнт повинен здійснити реєстрацію (далі – «Реєстрація») на Сайті та отримати доступ до Панелі управління.

Для реєстрації Клієнт повинен заповнити певну веб-форму, розташовану на Сайті, надати інформацію (далі — Реєстраційна інформація Клієнта), яка запитується в зазначеній формі, і вибрати логін і пароль для доступу до панелі управління.

Компанія не перевіряє і не підтверджує Реєстраційну інформацію Клієнта і не зобов’язана це робити. Однак Компанія може відмовитися проводити Реєстрацію будь-якого потенційного Клієнта на власний розсуд Компанії з будь-якої причини або без такої й не може нести відповідальність за таку відмову.

Клієнт погоджується надавати точну, повну та актуальну Реєстраційну інформацію Клієнта. Якщо Клієнт не може забезпечити точність, повноту або актуальність Реєстраційної інформації Клієнта, це може спричинити неможливість для Клієнта отримувати доступ до Послуг і використовувати Послуги або призвести до припинення дії цього Договору з таким Клієнтом на умовах, визначених Компанією.

Клієнт гарантує справжність наданої Компанії інформації (включаючи Реєстраційну інформацію Клієнта), а також те, що представник Клієнта (особа, яка проводила Реєстрацію від імені Клієнта) має всі повноваження для укладення цього Договору та Реєстрації від імені Клієнта, і що клієнт несе повну відповідальність за наслідки, які можуть виникнути через неточності або недостовірності такої наданої інформації або будь-якого іншого порушення цього положення.

Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд відмовити, (тимчасово) зупинити або анулювати доступ Клієнта до Послуг при виявленні, що будь-яка частина інформації, наданої Клієнтом в будь-якій формі або розміщеної на Сайті або в Мобільному додатку inCust для покупців, або інші дії порушують цей Договір, чиїсь права або вводять в оману, завдають чи можуть завдати якої-небудь моральної чи матеріальної шкоди, або використовуються для шахрайства або в корисливих цілях, порушують законодавство, чи з якоїсь іншої причини, або без причини на власний розсуд Компанії.

Під час реєстрації Клієнт підтверджує і приймає умови цього Договору, натискаючи на відповідні кнопки та прапорці, заповнюючи веб-форми, вводячи дані, що підтверджують номер мобільного телефону Клієнта, та здійснюючи інші дії, необхідні в процесі реєстрації.

Клієнт отримує доступ до Сайту і до Панелі управління бізнесу за умови, що положення цього Договору прийняті Клієнтом в ході процесу реєстрації.

Представник Клієнта несе відповідальність за достовірність інформації, що надається Компанії, і його повноваження укласти цей Договір від імені Клієнта.

Клієнт несе відповідальність за всю діяльність і дії, які виконуються в Панелі управління бізнесу під обліковим записом Клієнта.

Клієнт згоден підтримувати безпеку і секретність будь-яких реквізитів (включаючи, але не обмежуючись, логін / ім’я користувача та пароль), які Клієнт використовує для отримання доступу до Панелі управління бізнесу в будь-який час.

Клієнт може заповнити форму в Панелі управління бізнесу, щоб подати заявку на розірвання цього Договору. Компанія розглядає таку заявку протягом періоду до 30 (тридцяти) днів, і в разі відсутності невиконаних платіжних зобов’язань Клієнта, приймає розірвання цього Договору, починаючи з відповідної дати і на умовах, визначених Компанією. При цьому всі дані та інформація про Клієнта або розміщені Клієнтом, в тому числі Реєстраційні дані Клієнта, можуть бути видалені Компанією з будь-яких ресурсів, контрольованих Компанією, включаючи Сайт та Сервіс, на свій власний розсуд, і Компанія не зобов’язана зберігати таку інформацію після припинення дії справжньої угоди.

Компанія не несе відповідальності за можливість або неможливість використання і погашення будь-яких типів Бонусів, Купонів, Передплачених карт або інших інструментів будь-якими Покупцями Клієнта після припинення дії цього Договору, а Клієнт зобов’язується вирішити будь-які спори, які виникають в результаті такого припинення, зі своїми Покупцями без участі Компанії.

5. ГАРАНТІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

Клієнт зобов’язується:

 • Оплачувати послуги відповідно до умов цього Договору та тарифним планом, обраного в панелі управління.
 • Використовувати будь-яку функціональність Платформи та Сервісу відповідно до їх призначення і описом в документації на Платформу.
 • На вимогу Компанії надавати всі необхідні документи, що ідентифікують Клієнта і підтверджують повноваження Клієнта для укладення цього Договору, а також інші документи, які можуть бути обґрунтовано запрошені Компанією.
 • Надавати своїм Покупцям Умови обслуговування,що використовуються при здійсненні Купівель, коли таке здійснення Купівель включає використання Сервісу.
 • Надавати своїм Покупцям інформацію про використання Сервісу, включаючи посилання на юридичну інформацію Компанії, і посилання на процедуру, необхідну для того, щоб Покупець погодився і висловив свою згоду з умовами Публічної Угоди про використання сервісу inCust, представленого на Сайті.

Дійсним Клієнт заявляє і гарантує Компанії:

 • Клієнт є належним чином зареєстрованою юридичною особою або фізичною особою відповідно до чинного законодавства.
 • Клієнт має повне право укласти цей Договір. Якщо представник здійснює укладення Договору — такий представник має всі повноваження, наданими Клієнтом.
 • Діяльність Клієнта, пов’язана з цим Договором, не є протизаконною і відповідає вимогам будь-яких законів і підзаконних актів, які можна застосувати до таких відносин за місцем державної реєстрації Клієнта та місцем ведення бізнесу Клієнтом.
 • Клієнт повністю розуміє, що цей Договір укладається в електронній формі з використанням електронного підпису відповідно до застосованих нормативними актами та положеннями, чинними в Англії.
 • Інформація, яку надає Клієнт, включаючи, але не обмежуючись, логотипи, комерційні найменування, торговельні марки, не порушує будь-яких прав інтелектуальної власності третіх осіб.
 • Клієнт має дотримуватися правил рекламування та проведення іншої маркетингової діяльності (наприклад, пропонувати Бонуси, знижки, Купони) і надавати свої послуги Покупцям відповідно до законодавства про захист прав споживачів і будь-яких інших положень, які може бути застосовано.
 • Клієнт повністю розуміє і погоджується з тим, що він повністю і самостійно відповідає за свої стосунки з Покупцями, і Компанія не є стороною в таких стосунках.
 • Клієнт зобов’язується звільнити Компанію від будь-яких претензій, що випливають з цього Договору або послуг, що надаються Клієнтом своїм Покупцям, якщо такі послуги пов’язані з Інформаційною системою inCust.

6. ЛІЦЕНЗІЇ, ОБМЕЖЕННЯ І ДОСТУП

НЕ ПРОФЕСІЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Компанія може надавати Клієнту консультації з приводу ефективного використання Сервісу, а також надавати технічну підтримку щодо Сервісу.

Компанія може надавати онлайн-інструменти та матеріали для надання допомоги Торговцям в налаштуванні та підготовці, проведенні транзакцій і управлінні пов’язаної з цим інформацією, і Компанія може давати рекомендації щодо побудови та стратегії такої діяльності.

Однак, документи та інші матеріали, доступні при наданні Послуг, і будь-які надані консультації (в сукупності «Сервісні матеріали») надаються тільки для інформаційних цілей; не гарантується, що вони є точними, повними або актуальними, і всі остаточні рішення про побудову, стратегії й використання будь-якої програми лояльності або інших маркетингових заходів приймаються виключно Клієнтом.

Компанія не перевіряє Сервісні матеріали чи будь-яку інформацію, яку Компанія надає Клієнту, на достовірність або достатність. Клієнт розуміє, що надання Послуг не є гарантією будь-якого конкретного результату або покладанням відповідальності на Компанію за успіх чи невдачу будь-якої програми, яку ви проводите у зв’язку з надаваними Послугами або будь-якими питаннями, пов’язаними з Покупцями Клієнта.

ЛІЦЕНЗІЯ

Клієнту надається обмежена, невиключна, що не підлягає субліцензуванню, відклична, непередавана ліцензія на використання програмного забезпечення, що інсталюється за прямим функціональним призначенням протягом періоду дії цього Договору. Клієнту заборонено поширювати Встановлене програмне забезпечення за винятком Точок продажу і місць налаштування та обслуговування апаратного забезпечення, на якому виконується Встановлене програмне забезпечення, а також передавати Встановлене програмне забезпечення в майновий найм, надавати ліцензії третім особам, змінювати або декомпілювати Встановлене програмне забезпечення. Використання програмного забезпечення що інсталюється є безкоштовним. Всі права інтелектуальної власності на Встановлене програмне забезпечення належать Компанії та захищені законом.

ТОРГОВІ МАРКИ

Клієнт має право використовувати торгові марки, що належать Компанії, тільки

 • з метою ідентифікації використання ним Послуг в процесі обслуговування Купівель або обслуговування Покупців іншим способом, або
 • для проведення маркетингової чи рекламної активності, яка рекламує використання Сервісу або іншим чином пов’язана з використанням Сервісу Клієнтом.

Будь-яке інше використання торгових марок Компанії вимагає від Клієнта отримати попередню згоду Компанії.

Клієнт зобов’язаний дотримуватися правил, зазначені в Політиці торгових марок, опублікованій на Сайті.

Клієнт несе повну відповідальність за будь-які збитки, які прямо або побічно викликані неправомірним використанням торгових марок. Таке неправомірне використання вважається істотним порушенням цього Договору.

Клієнт надає Компанії право використовувати торгові марки Клієнта, а також назви компанії або бізнесу Клієнта в маркетинговій або рекламної активності Компанії, прямо пов’язаної з використанням Сервісу Клієнтом, протягом терміну такого використання.

ОБМЕЖЕННЯ

Клієнт не може: (i) видаляти будь-які повідомлення про авторські права, права на торговельні марки або інших майнових правах з будь-якої частини Програмного забезпечення та Послуг; (Ii) відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати, ліцензувати, здавати в оренду, продавати, перепродувати, передавати, публічно демонструвати, публічно виконувати, передавати в режимі реального часу, передавати в режимі стримінгу, транслювати або іншим чином використовувати Програмне забезпечення та послуги, за винятком випадків, прямо дозволених Компанією; (Iii) декомпілювати, розбирати на складові коди або дизасемблювати Програмне забезпечення та Послуги, за винятком випадків, які можуть бути дозволені чинним законодавством; (Iv) викликати або запускати будь-які програми або скрипти для цілей очищення, індексування, дослідження або іншого інтелектуального аналізу даних будь-якій частині Послуг або надмірно навантажувати або ускладнювати роботу і / або функціональність будь-якого аспекту Послуг; (V) намагатися отримати несанкціонований доступ або шкодити будь-якого аспекту Послуг або пов’язаних з ними систем або мереж; (Vi) використовувати Продукт або Послуги, навмисно або ненавмисно, у зв’язку з будь-яким порушенням застосовного закону чи іншої норми права; або (vii) ініціювати, допомагати в організації або бути залученим в здійсненні будь-якого виду атаки, включаючи без обмежень поширення вірусу, атаки типу «відмова в обслуговуванні» щодо Продукту або Сервісу, або інші спроби порушити роботу Сервісу.

ПОСЛУГИ ТА КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ

Послуги можуть бути доступні або до них може надаватися доступ у зв’язку надаваними послугами третіх осіб і контентом (включаючи рекламу), які Компанія не контролює. Клієнт визнає, що до використання таких послуг і контенту третьою стороною може застосовуватися різні умови використання та політика конфіденційності.

Компанія не підтримує, не контролює і не надає такі послуги та контент третіх осіб, і ні в якому разі Компанія не несе відповідальності за будь-які продукти або послуги.
Ці треті особи-бенефіціари не є сторонами цього Договору і не несуть відповідальності за надання або підтримку Послуг будь-яким чином. Доступ Клієнта до Послуг з використанням будь-яких пристроїв є предметом регулювання умов, що застосовуються третьої сторони-бенефіціара.

ВЛАСНІСТЬ

Послуги та всі права, пов’язані з ними, є і залишаються власністю Компанії або ліцензіарів Компанії. Ні цей Договір, ні використання Послуг Клієнтом не призводить до передачі або надання Клієнту будь-яких прав: (i) стосовно послуг або пов’язаних з ними, за винятком вищевказаної наданої обмеженою ліцензією; або (ii) використовувати або посилатися будь-яким чином на комерційне найменування, логотипи, назви продуктів і послуг, торгові марки Компанії або її ліцензіарів за винятком способів, визначених цим Договором.

МЕРЕЖЕВИЙ ДОСТУП І ПРИСТРОЇ

Клієнт несе відповідальність за отримання доступу до мережі передачі даних, необхідної для використання Сервісів. Якщо Клієнт здійснює доступ або використовує Послуги з пристрою з підтримкою бездротового зв’язку, можуть застосовуватися тарифи та платежі за передачу даних в мережі мобільного зв’язку. Клієнт несе відповідальність за придбання та оновлення сумісного обладнання або пристроїв, необхідних для доступу і використання Програмного забезпечення та Послуг, а також будь-яких оновлень до нього. Компанія не гарантує, що Послуги або будь-яка їх частина буде функціонувати на будь-якому конкретному обладнанні або пристроях. Крім того, Послуги можуть бути схильні до збоїв і затримок, пов’язаних з використанням Інтернету та електронних комунікацій.

КОНТЕНТ І ЛІЦЕНЗІЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТОМ

Компанія на свій розсуд може дозволити Клієнту представляти, завантажувати, публікувати або іншим чином робити доступним Компанії та відвідувачам Сайту або користувачам Мобільного додатки inCust для Покупців наступний контент:

 • Текстовий, звуковий і / або візуальний контент та інформацію, включаючи коментарі, пов’язані з Послугами;
 • Ініціювання запитів підтримки;
 • Інформація про правила та умови Програми лояльності Клієнтів;
 • Інший контент, визначений Компанією (разом з вищезазначеним іменований «Контент Клієнта»).

Однак, Компанія залишає за собою право визначати формат, в якому буде завантажуватися Контент Клієнта, і допустимий розмір файлів.

Якщо розмір файлу перевищує допустимий розмір, або формат файлу відсутній в переліку припустимих форматів файлів, Клієнт може не мати можливості завантажувати такі файли.

Використовуючи або отримуючи доступ до Сайту або Послуг, Клієнт погоджується з тим, що Компанія може збирати і використовувати такий контент та інформацію за умови ненанесення якого-небудь збитку, якщо використання не буде порушувати чиї-небудь права відповідно до Політики приватності зі змінами, які можуть час від часу вноситися. Клієнт також визнає і погоджується з тим, що деяка інформація про Клієнта може використовуватися Компанією на свій власний розсуд.

Клієнт повинен зберігати копії всієї інформації, відправленої своїм Покупцям з використанням Сервісу або через канали комунікації Сервісу. Компанія не дає жодних гарантій, що не буде ніякої втрати даних, або Послуги не матимуть помилок. Клієнт несе повну відповідальність за видалення всіх даних до припинення надання Послуг.
Компанія може автоматично видаляти частину даних, які Клієнт завантажує або до яких надає будь-кому доступ, в разі визначення, що ці дані є точним дублюванням вихідних даних, що вже існують в Сервісі.

Якщо Компанія припиняє надання Послуг у зв’язку з порушенням Клієнтом цього Договору протягом терміну його дії, Компанія може відмовити в доступі до Контенту Клієнта. Якщо Компанія припиняє надання Послуг Клієнту у зв’язку з порушенням цього Договору відповідним Клієнтом, Компанія може негайно видалити весь Контент Клієнта та інші дані, які стосуються Клієнта.

Будь-який Контент Клієнта, наданий Клієнтом, залишається власністю Клієнта. Однак, надаючи Контент Клієнта Компанії, Клієнт надає Компанії всесвітню, безстрокову, безвідкличну, таку що відчужується, безоплатну ліцензію, з правом на видання субліцензій, на використання, копіювання, зміну, створення похідних робіт, розповсюдження, публічний показ, публічне виконання та інше використання будь-яким чином такого Контенту Клієнта у всіх форматах і каналах поширення, відомих на сьогодні або створених в майбутньому (в тому числі у зв’язку з надаваними Послугами та бізнесом Компанії, а також сайтами та послугами третіх осіб), без подальшого повідомлення на отримання згоди Клієнта і без вимоги оплати Клієнтові або будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

Клієнт заявляє та гарантує, що: (i) Клієнт є єдиним і винятковим власником всього Контенту Клієнта або має всі права, ліцензії, дозволи та релізи, необхідні для надання Компанії ліцензії на Контент Клієнта, як зазначено вище; і (ii) ні Контент Клієнта, ні здійснення Клієнтом подання, завантаження, публікації або іншого надання доступу до такого Контенту Клієнта, ні використання Компанією Контенту Клієнта, як це дозволено в цьому Договорі, не буде вважатися порушенням, неправомірним заволодінням або порушенням прав інтелектуальної власності або майнових прав третіх осіб, або прав на публічне використання або збереження конфіденційності, або призводити до порушення будь-яких чинних законів або положень.

Клієнт погоджується не надавати Контент, який є таким, що дискредитує, наклепницьким, ненависним, жорстоким, непристойним, порнографічним, незаконним або іншим чином завдає якоїсь шкоди, як це визначено Компанією на свій розсуд, незалежно від того, чи охороняється такий матеріал законодавством. Компанія може, але не зобов’язана, переглядати, моніторити або видаляти Контент Клієнта на свій власний розсуд в будь-який час і з будь-якої причини без повідомлення Клієнта.

ЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Компанія може (тимчасово) зупинити надання Послуг в наступних випадках:

 • Клієнт вчасно не провів авансовий платіж, достатній для покриття поточної вартості Послуг і витрат, як це визначено цим Договором;
 • Клієнт порушив умови цього Договору.

Компанія може зробити Послуги доступними після припинення протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення причини (тимчасове) зупинення та після того, як таке відновлення було схвалено Компанією.

ЗБИРАННЯ ДАНИХ

Клієнт зобов’язаний інформувати своїх Покупців про використовувану політику збирання даних і про факт передавання частини інформації Покупця для зберігання і оброблення Компанією. Покупці висловлюють свою згоду на таке передавання шляхом прийняття і погоджуються з умовами публічного Договору про використання сервісу inCust, представленого на Сайті.

Збір і використання Компанією інформації Покупця, пов’язаної з наданням Послуг, регулюється Політикою приватності, яка є невід’ємною частиною цього Договору, і окремим Публічним Договором про використання сервісу inCust, що укладається між Компанією та кожним Покупцем, чия інформація збирається.

Для цілей цього розділу Інформація, що ідентифікує особу, визначається будь-яка інформація, що ідентифікує представника Клієнта, така як ім’я, номер мобільного телефону та адреса електронної пошти.

Акцептуючи цей Договір, представник Клієнта дає свою згоду на збирання, використання і розкриття Інформації, що ідентифікує особу, відповідно до умов цього Договору та Політикою приватності, яка є невіддільною частиною цього Договору.

Компанія не буде продавати або іншим чином надавати Інформацію, що ідентифікує особу, третім особам або іншим чином використовувати Інформацію, що ідентифікує особу, для будь-яких цілей, якщо тільки це не вимагається законодавством або умовами цього Договору.

Компанія може надавати Інформацію, що ідентифікує особу, афільованим особам, які надають послуги Компанії (а саме — компаніям з процесингу платежів, хостингу сайтів і т.д.) або партнерам Компанії. Такі афільовані особи та партнери будуть отримувати лише дані, необхідні для надання відповідних послуг або виконання зобов’язань, і будуть пов’язані договорами про конфіденційність, які обмежують використання таких даних до мінімальних обсягів.

Інформація, що ідентифікує особу, може зберігатися Компанією протягом всього терміну використання Сервісу Клієнтом, а також протягом трьох років з моменту проведення Клієнтом останньої операції в сервісі. Після закінчення трирічного терміну неактивності Клієнта Інформація, що ідентифікує особу, видаляється з облікового запису бізнесу.

Представник Клієнта може відправити запит, щоб його Інформація, що ідентифікує особу, була видалена з відповідного облікового запису бізнесу. Щоб виконати такий запит, Компанія зобов’язана анонімізувати Облікову запис бізнесу і видалити відповідну інформацію, що ідентифікує особу, з усіх носіїв.

Представник Клієнта може вимагати щоб його обліковий запис бізнесу був «заморожений». Коли Рахунок бізнесу знаходиться в «замороженому» стані, його дані не можуть бути використані для будь-яких операцій в сервісі. Таким чином, Покупці Клієнта, зокрема, позбавляються можливості використовувати Сервіс при здійсненні Купівель у цього Клієнта.

Клієнт розуміє і погоджується з тим, що ніякі дані крім Інформації, що ідентифікує особу, не можуть бути повністю видалені з Бази даних Сервісу з технічних причин, і погоджується з тим, що тільки Інформація, що ідентифікує особу, буде видалена відповідно до цього розділу.

Компанія зобов’язана задовольнити запит, визначений в цьому розділі Договору, або, якщо таке дозволено чинним законодавством, запросити додаткову інформацію, необхідну для задоволення запиту. Компанія зобов’язана виконати зазначені дії протягом періоду, визначеного відповідним законодавством, або, якщо законодавство не визначає такий період, протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту отримання запиту від Покупця.

ВІДПРАВЛЯННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

Приймаючи умови цього Договору, Клієнт погоджується отримувати від Компанії повідомлення, доставлені через SMS, системи миттєвих повідомлень, електронну пошту та подібні канали зв’язку (далі Повідомлення), пов’язані з повідомленням про зміни про умови і можливості Сервісу.

Клієнт не може відправляти або використовувати послуги третіх осіб для відправляння будь-яких типів Повідомлень будь-яким Покупцям, без попереднього отримання згоди таких Покупців в належній формі, як це може вимагатися чинним законодавством. У разі порушення такого обмеження, Клієнт несе всю відповідальність, яка визначається відповідним законодавством, виключно своїм коштом і без участі Компанії.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Послуги надаються «як є» і «як і коли є». Компанія відмовляється від усіх заяв і гарантій, як очевидно виражених, так і таких, що маються на увазі або передбачені законодавством, прямо не встановлених в цьому Договорі, включаючи можливі гарантії комерційної якості, придатності для використання за призначенням та відсутність порушення прав.

Крім того, Компанія не надає ніяких заяв або гарантій щодо надійності, своєчасності або доступності Послуг або того, що Послуги будуть надаватися безперебійно або безпомилково. Клієнт згоден з тим, що весь ризик, що виникає в результаті використання Послуг Клієнтом, включаючи платежі за Послуги, залишається виключно за Клієнтом в максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством.

Компанія не гарантує якість, придатність, безпеку або можливість використання будь-яких Послуг. Клієнт згоден з тим, що весь ризик, пов’язаний з використанням Послуг, а також будь-якої послуги або товару, пов’язаних з цим, залишається виключно за Клієнтом в максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством.

Компанія не несе відповідальності за умови обслуговування будь-якого Торговця, операції, пов’язані з таким обслуговуванням, і будь-які дії (включаючи, але не обмежуючись, розрахунки будь-яких типів Бонусів, Знижок та будь-яких інших маркетингових інструментів), що пов’язані з таким обслуговуванням. Компанія не несе відповідальності за правильну роботу Точок продажу або її недостатність або відсутність, а також за правильне використання або неможливість використання програмного забезпечення що інсталюється або Сервісу торговим персоналом Клієнта. Компанія не несе відповідальності за будь-які наслідки використання будь-яких рекомендацій або матеріалів, опублікованих на Сайті.

Максимальна відповідальність Компанії не може перевищувати 1000 фунтів стерлінгів, і до Компанії не можуть бути пред’явлені колективні претензії в зв’язку з цим Договором.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Компанія не несе відповідальності за непрямий, випадковий, спеціальний, штрафний або побічний збиток, включаючи втрачену вигоду, втрачені дані, пов’язані з будь-яким використанням послуг, навіть якщо компанія була повідомлена про можливість такого збитку.

Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, пов’язані з:

 • Використанням Послуг або покладанням Клієнта на Послуги або неможливістю Клієнта отримати доступ до Послуг та користування ними;
 • Будь-якою транзакцією або відносинами між Клієнтом і будь-яким іншим Клієнтом, навіть якщо Компанію було поінформовано про можливість таких збитків;
 • Затримкою або відмовою у виконанні, викликаними причинами, що виходять за рамки розумного контролю Компанії;
 • Товарами, які Клієнт надає в ході своєї діяльності та послугами, які він пропонує;
 • Недостатністю необхідної кваліфікації у персоналу відділу продажів Клієнта;
 • Нездатністю Клієнта отримати ліцензії або сертифікати, необхідні в країні, в якій виконуються операції, для виконання таких операцій або використання Послуг Компанії (якщо це може бути застосовано або вимагається відповідно до міжнародних договорів, державними та місцевими законами та іншими нормативними актами).

Клієнт не може розсилати або використовувати сервіси для розсилання будь-яких типів повідомлень (таких як електронна пошта, SMS і подібні) будь-яким Покупцям без попереднього отримання згоди.

ЗАХИСТ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Клієнт погоджується боронити Компанію і її посадових осіб, директорів, співробітників і агентів від будь-яких претензій, вимог, збитків, відповідальності та витрат (включаючи гонорари юристів), пов’язаних з:

 • Використанням Клієнтом або неможливістю використання Послуг;
 • Порушенням Клієнтом будь-якого положення цього Договору;
 • Використанням Компанією Контенту Клієнта;
 • Порушенням прав третіх осіб.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Законодавство Англії (Сполучене Королівство) регулює всі претензії та спори, що випливають з цього Договору, без застосування будь-яких колізійних норм або принципів вибору законів або законодавства Англії.

Сторони погоджуються, що всі спори між Клієнтом та Компанією повинні бути врегульовані шляхом переговорів, і сторони докладуть максимальних зусиль для врегулювання спору таким способом.

Компанія може, але не зобов’язана допомагати у вирішенні спорів між Клієнтами та їх Покупцями, якщо такий спір стосується Послуг, що надаються Компанією сторонам спору.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРЕТЕНЗІЇ ПРО ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Претензії щодо порушення авторських прав можуть направлятися електронною поштою на адресу management@incust.com або в паперовому вигляді на поштову адресу, вказану в цьому Договорі.

ПОВІДОМЛЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Компанія може здійснювати повідомлення шляхом його розміщення на Сайті, в Панелі управління або його відправлення електронною поштою.

Компанія може вносити зміни до цього Договору, шляхом розміщення такої зміни на Сайті не менше ніж за 20 днів до вступу в силу такої зміни. Продовження використання Послуг Клієнтом після дати зміни означає прийняття Клієнтом нових умов в належній формі.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В рамках цього Договору між Компанією, Клієнтом і Покупцем не існує спільного підприємства, партнерства, працевлаштування або агентських відносин.

Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним або нездійсненним тою чи іншою мірою відповідно до чинного законодавства, то (а) такий стан буде інтерпретовано, витлумачено або змінено в розумно необхідній мірі для того, щоб зробити його дійсним, здійсненним і відповідним первинного наміру, який лежить в основі такого положення, і (b) така недійсність або нездійсненність не вплине на будь-яке інше положення цього Договору.

Нездійснення Компанією будь-якого права або положення відповідно до цього Договору не є відмовою від такого права або положення.

Клієнтська підтримка inCust надається згідно з регламентом, опублікованим на Сайті.

Компанія має право вносити зміни в Тарифний план в односторонньому порядку шляхом публікації таких змін на Сайті за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх вступу в силу. У разі незгоди зі змінами в Тарифний план Клієнт повинен повідомити про це шляхом надсилання електронного листа за адресою sales@incust.com або в паперовому вигляді на поштову адресу, вказану в цьому Договорі. Таке повідомлення повинно бути направлено не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати вступу в силу змін до Тарифного плану.

У разі незгоди Клієнта зі змінами, така незгода розглядається як розірвання Договору, ініційованого Клієнтом, на умовах, зазначених в цьому Договорі для випадку його припинення Клієнтом.

Відсутність повідомлення про незгоду зі змінами в Тарифний план означає згоду Клієнта на змінені умови Тарифного плану.

Питання, що виникають з цього Договору, можуть бути відправлені на info@incust.com або в паперовій формі за адресою:

inCust Ltd.
20-22 Wenlock Road
London, N1 7GU, UK

[contact-form-7 id="201" title="Detailed rates"]
Увійти як покупець Увійти як бізнес
X